Strona istnieje od: 2001:09:01
Stronę odwiedziło:786417 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło 436 gości
Wczoraj stronę odwiedziło 428 gości
Posiedzenie Rady Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców, p. Krzysztof Sadowski zaprasza na zebranie, które odbędzie się 27 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w sali 23.
Anna Wodas 2018-11-19
Wspieranie potencjału rozwojowego dziecka
Dziś, na zebraniu z rodzicami, gościliśmy panią Teresę Rudzińską – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu. Pani pedagog omówiła istotę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z której mogą skorzystać uczniowie naszej szkoły.


Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:
 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. Pomoc ta jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • Anna Wodas 2018-09-19
  Podręczniki na rok szkolny 2018/2019
  Szanowni Państwo Przedstawiamy listę obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019 podręczników. Przypominamy, że szkoła zakupuje i udostępnia uczniom tylko podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć OBOWIĄZKOWYCH. Oznacza to, że rodzice kupują w dalszym ciągu podręczniki i ćwiczenia do innych zajęć - w tym religii, a także inne materiały niezbędne na zajęciach (np. do techniki). Ponieważ zakup przez szkołę może się odbyć tylko do wysokości dotacji, a część kosztów zeszytów ćwiczeń może być wyższa - rady klasowe mogą podjąć decyzję o dokupieniu niektórych ćwiczeń. Decyzje takie będą podejmowane na początku września.
  PODRĘCZNIKI
  Anna Wodas 2018-09-02
  Podręczniki na rok szkolny 2017/2018
  Szanowni Państwo Przedstawiamy listę obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 podręczników. Przypominamy, że szkoła zakupuje i udostępnia uczniom tylko podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć OBOWIĄZKOWYCH. Oznacza to, że rodzice kupują w dalszym ciągu podręczniki i ćwiczenia do innych zajęć - w tym religii, a także inne materiały niezbędne na zajęciach (np. do techniki).
  Ponieważ zakup przez szkołę może się odbyć tylko do wysokości dotacji, a część kosztów zeszytów ćwiczeń może być wyższa - rady klasowe mogą podjąć decyzję o dokupieniu niektórych ćwiczeń. Decyzje takie będą podejmowane na początku września.
  PODRĘCZNIKI 2017/2018

  Anna Wodas 2017-06-18
  Zebranie dla rodziców przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasistów
  Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasistów na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2017r. o godzinie 13.30 w salach numer:
 • 8 - przedszkolaki;
 • 9 - pierwszoklasiści.
 • Anna Wodas 2017-06-09