Strona istnieje od: 2001:09:01
Stronę odwiedziło:901828 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło 431 gości
Wczoraj stronę odwiedziło 388 gości
Wyprawka przedszkolaka
Poniżej znajdą Państwo listę z wyprawką dla przedszkolaka na rok szkolny 2019/2020
WYPRAWKA
Anna Wodas 2019-06-17
Podręczniki na rok szkolny 2019/2020
Szanowni Państwo Przedstawiamy listę obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 podręczników. Przypominamy, że szkoła zakupuje i udostępnia uczniom tylko podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć OBOWIĄZKOWYCH. Oznacza to, że rodzice kupują w dalszym ciągu podręczniki i ćwiczenia do innych zajęć - w tym religii, a także inne materiały niezbędne na zajęciach (np. do techniki).
Ponieważ zakup przez szkołę może się odbyć tylko do wysokości dotacji, a część kosztów zeszytów ćwiczeń może być wyższa - rady klasowe mogą podjąć decyzję o dokupieniu niektórych ćwiczeń. Decyzje takie będą podejmowane na początku września.
PODRĘCZNIKI 2019/2020

Anna Wodas 2019-06-14
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty poświęcony rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
LIST
Anna Wodas 2019-05-30
Zdanie podręczników

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników:
W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, po pisemnym wezwaniu do zwrotu, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania (dotyczy klasy III edukacji wczesnoszkolnej ). W przypadku pozostałych klas edukacji wczesnoszkolnej oraz klas drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego rodzice zobowiązani są do odkupienia podręczników we własnym zakresie do zakończenia roku szkolnego
Anna Wodas 2019-05-20
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi na rok szkolny 2019/2020
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi ogłasza zapisy dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I na rok szkolny 2019/2020

1. Zapisy dzieci (zamieszkałych w obwodzie szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 08 marca 2019 r.
2. Zapisy dzieci (zamieszkałych poza obwodem szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r.
3. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w terminie od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 13 marca 2019 r.
4. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym odbywa się w terminie od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie urodzone w 2012 r.

Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć na wniosek rodziców również dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, jeżeli w roku szkolnym 2018/2019 realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (posiadają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego).

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 na podstawie dowodu osobistego rodziców.

Zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu, ze strony internetowej szkoły: DOKUMENTY lub STRONA BIP

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (75 7362083), pocztą elektroniczną (szkolap18@wp.pl) lub pytać osobiście w sekretariacie szkoły.
Anna Wodas 2019-02-11