Strona istnieje od: 2001:09:01
Stronę odwiedziło:776199 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło 180 gości
Wczoraj stronę odwiedziło 1398 gości
Wspieranie potencjału rozwojowego dziecka
Dziś, na zebraniu z rodzicami, gościliśmy panią Teresę Rudzińską – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu. Pani pedagog omówiła istotę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z której mogą skorzystać uczniowie naszej szkoły.


Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:
 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. Pomoc ta jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • Anna Wodas 2018-09-19
  Podręczniki na rok szkolny 2018/2019
  Szanowni Państwo Przedstawiamy listę obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019 podręczników. Przypominamy, że szkoła zakupuje i udostępnia uczniom tylko podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć OBOWIĄZKOWYCH. Oznacza to, że rodzice kupują w dalszym ciągu podręczniki i ćwiczenia do innych zajęć - w tym religii, a także inne materiały niezbędne na zajęciach (np. do techniki). Ponieważ zakup przez szkołę może się odbyć tylko do wysokości dotacji, a część kosztów zeszytów ćwiczeń może być wyższa - rady klasowe mogą podjąć decyzję o dokupieniu niektórych ćwiczeń. Decyzje takie będą podejmowane na początku września.
  PODRĘCZNIKI
  Anna Wodas 2018-09-02
  Podręczniki na rok szkolny 2017/2018
  Szanowni Państwo Przedstawiamy listę obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 podręczników. Przypominamy, że szkoła zakupuje i udostępnia uczniom tylko podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć OBOWIĄZKOWYCH. Oznacza to, że rodzice kupują w dalszym ciągu podręczniki i ćwiczenia do innych zajęć - w tym religii, a także inne materiały niezbędne na zajęciach (np. do techniki).
  Ponieważ zakup przez szkołę może się odbyć tylko do wysokości dotacji, a część kosztów zeszytów ćwiczeń może być wyższa - rady klasowe mogą podjąć decyzję o dokupieniu niektórych ćwiczeń. Decyzje takie będą podejmowane na początku września.
  PODRĘCZNIKI 2017/2018

  Anna Wodas 2017-06-18
  Zebranie dla rodziców przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasistów
  Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasistów na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2017r. o godzinie 13.30 w salach numer:
 • 8 - przedszkolaki;
 • 9 - pierwszoklasiści.
 • Anna Wodas 2017-06-09
  Zwrot kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
  Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
  Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.
  W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:
 • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.
  Jednocześnie przypominamy, iż w klasach starszych zniszczone podręczniki należy odkupić do 23.06.2017r.
 • Anna Wodas 2017-05-30