Strona istnieje od: 2001:09:01
Stronę odwiedziło:1920437 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło 1878 gości
Wczoraj stronę odwiedziło 3318 gości
<12>
Spotkanie Samorządów Uczniowskich w Osiecznicy
Dnia 6 listopada 2012r. w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy odbyło się wspólne spotkanie Samorządów Uczniowskich.
W miłej atmosferze, przy pysznym cieście i herbacie wymieniliśmy się własnymi doświadczeniami. Postanowiliśmy, iż pierwszą wspólną inicjatywą obu Samorządów Uczniowskich będą Mikołajki.

Informacja: P. Jolanta Kozioł
Anna Wodas 2012-11-15
No członkowie MRM
Dnia 23 października 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w roku szkolnym 2012/2013.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście:
1. Pan Burmistrz Robert Relich
2. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Tomczuk
3. Pani Dyrektor GCKiS Eliza Szwed
4. Dom Dziennego Pobytu reprezentował Pan Krzysztof Kawałko
5. Pan Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Piłsudskiego – Krzysztof Kaczmarek.
W trakcie spotkania młodzi radni otrzymali z rąk pana Burmistrza Dyplomy mianowania na Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej. Młodzież otrzymała również podziękowania za udział w Bolesławieckiej paradzie otwierającej Święto Ceramiki oraz promowanie naszego Miasta i Gminy.
Podczas dyskusji wspólnie z zaproszonymi gośćmi ustaliliśmy plan pracy na bieżący rok szkolny. Pomysłów było mnóstwo.

Nowi członkowie MRM zostali bardzo mile przyjęci przez rówieśników. Obecny skład Młodzieżowej Rady Miejskiej:
1.Słabicka Iweta - Gimnazjum Nowogrodziec Przewodnicząca
2.Gajewska Milena - Gimnazjum Wykroty z-ca Przewodniczącej
3.Kościelny Łukasz - Gimnazjum Nowa Wieś z-ca Przewodniczącej
4. Bereś Adriana - Gimnazjum Nowa Wieś
5.Blatkiewicz Katarzyna - Gimnazjum Wykroty
6.Duch Justyna - Gimnazjum Nowogrodziec
7.Filistyński Miłosz - Gimnazjum Wykroty
8.Gręda Iga - Gimnazjum Nowa Wieś
9.Kozioł Aleksandra - Gimnazjum Nowogrodziec
10.Miler Kornelia - Gimnazjum Nowogrodziec
11.Szuter Wojciech - Gimnazjum Nowogrodziec
12.Turek Sebastian - Gimnazjum Nowogrodziec
Opiekunowie:
1.Żak Estera - Gimnazjum Wykroty
2.Gabrek Alicja - Gimnazjum Nowogrodziec
3.Kozioł Jolanta - Gimnazjum Nowa Wieś
Anna Wodas 2012-11-06
Młodzież w gminie - czy stać nas na więcej?

Anna Wodas 2011-11-17
I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
Dnia 09 marca 2011 roku w Zespole Szkół im. J. Piłsudskiego odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W Sesji udział wzięli wszyscy radni.
Porządek Sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór protokolanta.
3. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
4. Przyrzeczenie Radnych.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybory Przewodniczącego Rady oraz dwóch zastępców.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały dot. Spraw statutowych.
8. Praca nad ankietą pt. „Czy czujesz się bezpieczny w swoim miejscu zamieszkania"?
9. Sprawozdanie z udziału w XXV Sesji Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
Radni złożyli ślubowanie oraz dostali okolicznościowe dyplomy.
Przewodniczącym Rady został wybrany Miłosz Kuduk – Gimnazjum Nowogrodziec, Zastępcami zostali; Kamila Kopeć – Gimnazjum w Nowej Wsi oraz Małgorzata Kuźnik – Gimnazjum w Wykrotach.
Młodzieżowa Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę dot. zmian statutowych.

W załączniku do statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 roku.
W Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w &11 pkt 2 i pkt 4 się wykluczają. W związku z tym pkt 4 uzyskuje nowe brzmienie. Za głosy nieważne uznaje się karty, na których znak „X” zakreślono przy nazwisku więcej niż liczba mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zostanie przesłana do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
Radni opracowali również treść ankiety pt.”Czy czujesz się bezpieczny w swoim miejscu zamieszkania”, która zostanie rozesłana do wszystkich szkół w naszej Gminie.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z XXV Sesji Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży w której udział wzięli przedstawiciele naszej Gminy. Na tym spotkanie zakończono.

Tekst: Jolanta Kozioł

Anna Wodas 2011-04-12
XXV Sesja Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży
W pierwszych trzech dniach ferii zimowych wzięłyśmy udział w XXV Sesji Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Autoprezentacja i nie tylko….’. Warsztaty odbyły się w dniach 14-16 lutego 2011 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu.
W planie Sesji przewidziano część roboczą i część szkoleniową. Część robocza zaplanowana była w następujących blokach tematycznych:
• Plusy i minusy DPDiM,
• Statut DPDiM,
• Przygotowanie do obchodów 10-lecia DPDiM.
Podsumowaniem tej części sesji było przyjęcie uchwał dotyczących dalszej działalności DPDiM. W bloku szkoleniowym odbyły się warsztaty przygotowane i prowadzone przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 2 w Górze. Warsztaty poświęcone były autoprezentacji, mówiliśmy między innymi o tym jak nasz wygląd zewnętrzny wpływa na to jak nas odbierają inni.

W pierwszy dzień sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. Debata trwała do godz. 17.45. Następnego dnia warsztaty trwały od 9.00 – 18.00 z krótkimi przerwami. Głównie były to prace w grupach, gdzie lepiej się poznawaliśmy, ale przede wszystkim w trakcie pracy mogliśmy wymienić się poglądami i wspólnie poszukać dobrych i złych stron działalności naszego parlamentu. Były również gry i zabawy a nawet basen. Nauczyliśmy się również paru tańców.
Ostatniego dnia odbyło się podsumowanie naszego spotkania i naszej pracy. Tak jak w ubiegłych latach, pobyt w Ośrodku finansowany był przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Agnieszka Dolecka
Dominika Wiącek
Aleksandra Kozioł


Anna Wodas 2011-04-12
<12>