Strona istnieje od: 2001:09:01
Stronę odwiedziło:2107395 gości.
Dzisiaj stronę odwiedziło 335 gości
Wczoraj stronę odwiedziło 1264 gości

Witamy!

Nasza szkoła znajduje się w województwie dolnośląskim, na skraju Borów Dolnośląskich - jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce. Nasz powiat - Bolesławiec - znany jest w całej Europie z ceramiki (Ceramika Bolesławiecka - Bunzlauer Keramik). Tutaj także zmarł - w pogoni za Napoleonem - feldmarszałek Michaił Kutuzow. Cesarz Fryderyk postawił mu do dziś stojący obelisk.

Uczą się u nas uczniowie z kilku wiosek gminy Nowogrodziec: Zebrzydowej, Nowej Wsi, Kierżna, Parzyc i Bieńca.


ZASTĘPSTWA
ŚWIETLICOWE INSPIRACJE
Kotylion z papieru

Co nowego w szkole?

Wytyczne MEiN, MZ i GIS.
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NOWEJ WSI dla klas I-III szkół podstawowych opracowane na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS.
Wszyscy uczniowie oraz ich rodzice /opiekunowie proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi.

Anna Wodas 2021-04-30
Komunikat Dyrektora Szkoły
W związku z przywróceniem zajęć w klasach I-III w trybie stacjonarnym Dyrektor Szkoły informuje i przypomina:

1. autobus szkolny kursuje od 4 maja według rozkładu ustalonego na początku roku szkolnego - wszystkie kursy,

2. szkoła działa w trybie wysokiego zabezpieczenia sanitarnego - niedozwolony jest pobyt rodziców i osób obcych w budynku szkoły bez każdorazowej zgody Dyrektora, kontakt z wychowawcami i nauczycielami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, kontakt z sekretariatem drogą mailową lub telefonicznie - dane kontaktowe znajdują się na stronie szkoły.

3. sprzęt udostępniony do nauki zdalnej podlega zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń ma dodatkowe zajęcia prowadzone zdalnie lub z tego samego sprzętu korzysta rodzeństwo uczęszczające do starszej klasy naszej szkoły),

4. nie należy wysyłać do szkoły ucznia z objawami chorobowymi (wysoka gorączka, kaszel itp.) lub objętego kwarantanną,

5. rodzic ma obowiązek pozostawić do dyspozycji szkoły numer telefonu do kontaktu w sytuacjach wymagających natychmiastowej konsultacji (np. pojawienie się objawów chorobowych u ucznia).

A.Kril 2021-04-30
Święta Majowe
Prezentacja przygotowana przez panią Martę Marmulę

Anna Wodas 2021-04-30
więcej ogłoszeń znajduje się tutaj